D O C U M E N T E

cu caracter public

 

1. Balanţa de verificare sintetică la data 31.12.2015

 

2. Bilanţ contabil / Raportare contabilă la data 31.12.2015

F10 F20 F30 F40

 

3. Raportul Administratorului special:

Raport administrator special 31.12.2015

4. Raportul Auditorului Independent:

Raport auditor independent 31.12.2015

5. Principalii clienţi şi furnizori - 2015

 

Furnizori       Clienţi 
 S.C. Bioenergy Suceava S.A.
S.C. E.ON Energie Romania S.A.
S.C. ACET S.A.
S.C. Security Management S.R.L.
   97 Asociaţii de proprietari
136 Case particulare
612 Agenti economici
38 Unitati bugetare