Telefon: +40 230 532 638    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BINE AȚI VENIT LA

S.C. TERMICA S.A.

<<În faliment>>       << In Bankruptcy>>      << En faillite>>

Site-ul 1 sediu: municipiul Suceava, str. Energeticianului nr. 1, 720166

 


ANUNȚ  IMPORTANT

ÎN ATENȚIA FOȘTILOR SALARIAȚI AI SOCIETĂȚII CARE SOLICITĂ ADEVERINȚE DE VENITURI LUNARE BRUTE                   

REALIZATE ANTERIOR DATEI DE 1 APRILIE 2001

        Vă informăm că operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice, în baza Contractului nr. 3023836436 din 03.10.2023 perfectat cu SC TERMICA SA, respectiv, să elibereze adeverințe de venituri lunare brute, este SC DEPOZITUL ARHIVELOR TRANSILVANIA SRL, cu sediul social în jud. CLUJ, loc. Luncani, Nr. 505, înregistrată sub nr. J12/1144/2015, cod fiscal RO34381953, tel. 0731309623, website: www. arhivatorul.ro.

        În prezent, este în derulare procedura de predare-primire a fondului arhivistic al S.C. TERMICA S.A..

        În aceste condiții, S.C. TERMICA S.A. nu mai are posibilitatea de a elibera adeverințe de venituri lunare brute.

       Pentru obținerea acestor adeverințe, este necesar să vă adresați prestatorului de servicii arhivistice menționat, prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau prin poștă la adresa: comuna Luna, sat Luncani, nr 505, județul Cluj. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numerele de telefon 0756085551, 0371237130, de luni pană vineri, între orele 8:00 -16:00.

       Așa cum se precizează pe website-ul menționat, pentru eliberarea adeverințelor este necesar să transmiteți următoarele documente:

  • cerere tip completată;
  • copie carte de identitate;
  • copie carnet de munca;

         În sprijinul dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție, gratuit, formulare ”Cerere tip”, pe care le puteți prelua de la agentul de pază poarta 1 CET.

         Mai precizăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023, pensiile din sistemul public vor fi recalculate prin valorificarea adeverințelor menționate mai sus în termen de 6 luni, începând de la data de 01.09.2024, iar drepturile rezultate în urma recalculării se vor acorda cu aceiași dată.

LICHIDATOR JUDICIAR

 

Reprezentanții Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMICA S.A. Suceava, desemnati prin HCL nr. 220 din 22 noiembrie 2012, si-au incheiat mandatul.

Noul Consiliu Local, constituit potrivit HCL nr. 198 din 22 iunie 2016, nu a desemnat reprezentanti ai Municipiului Suceava in AGA S.C. TERMICA S.A..

Coordonare executivă - S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA:

ADMINISTRATOR SPECIAL 

- dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente, numit prin Hotărârea   A.G.E.A. din 01.07.2013

 MANAGER GENERAL

 - dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente - de la data de 01.03.2016

 CONTABIL ȘEF

 - dna VLĂGEA Elisabeta  - de la data de 01.03.2016

 INGINER ȘEF

 - dl NISTOR Dumitru  - de la data de 01.03.2016