Telefon: +40 230 532 638    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BINE AȚI VENIT LA

S.C. TERMICA S.A.

<<În faliment>>       << In Bankruptcy>>      << En faillite>>

Site-ul 1 sediu: municipiul Suceava, str. Energeticianului nr. 1, 720166

 

----

PRINCIPALELE ETAPE PARCURSE ÎN

CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ

S.C. TERMICA S.A., în condițiile existenței unui dezechilibru financiar, cauzat de insuficiența fondurilor bănești disponibile în patrimoniu, aflându-se, așadar, în situația unei insolvențe vădite, a solicitat Instanței, prin adresa nr. 8380 din 11.06.2013, deschiderea procedurii generale a insolvenței cu reorganizarea activității.

Prin Încheierea de ședință nr. 990 din 18.06.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei S.C. Termica S.A., fiind desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu consorțiul format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L, MGA Insolvency S.P.R.L. și ACCERR I.P.U.R.L..

Prin Încheierea de ședință din data de 01.10.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava, s-a luat act de confirmarea în calitate de administratori judiciari ai S.C. Termica S.A. Suceava a consorțiul format din practicienii în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L și MGA Insolvency S.P.R.L.

JUDECĂTORUL SINDIC, văzând că, prin procesul verbal al Adunări Creditorilor din data de 6.05.2014, cu majoritatea fiecărei categorii de creanțe, aceștia au aprobat Planul de Reorganizare propus de creditoarea S.C. UNICOM HOLDING S.A., în temeiul dispozițiilor art. 1, alin. 1, lit. A din Legea privind procedura insolvenței, prin SENTINȚA CIVILĂ nr. 822 din 17 iunie 2014, a confirmat Planul de Reorganizare a activității debitoarei S.C. TERMICA S.A.

CURTEA DE APEL IAȘI, prin DECIZIA nr. 116/2015, pronunțată în Ședința publică din data de 20 Martie 2015, a aprobat cererea formulată de către creditoarea S.C. ACET S.A. Suceava și a decis anularea Hotărârii nr. 2 adunării Creditorilor din data de 6.05.2014, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a debitoarei S.C. TERMICA S.A., propus de creditoarea S.C. UNICOM HOLDING. S.A.

TRIBUNALUL SUCEAVA, prin SENTINȚA nr. 75 din 30.06.2015, a dispus intrarea în FALIMENT a S.C. TERMICA S.A., dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Instanța a desemnat drept Lichidator judiciar consorțiul format din practicienii în insolvență: MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași și MGA INSOLVENCY SPRL cu sediul în municipiul Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5.

S.C. TERMICA S.A. a depus un APEL împotriva Sentinței nr. 75 din 30.06.2015.

CURTEA de APEL Suceava, prin Hotărârea nr. 436, definitivă, pronunțată în ședință publică în data de 12.11.2015, a respins Apelul ca nefondat.

Tabelul definitiv consolidat al creanțelor S.C. TERMICA S.A. Suceava întocmit la data de 03.11.2015 în conformitate cu prevederile hotărârii nr. 246 din 03.11.2015 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6758/86/2013*/a1 a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 18930 din 05.11.2015.

Tabelul definitiv consolidat al creanțelor S.C. TERMICA S.A. Suceava actualizat la data de 22.08.2023 a fost publicat în BPI nr. 13431 din 23.08.2023.

Reprezentanții Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TERMICA S.A. Suceava, desemnati prin HCL nr. 220 din 22 noiembrie 2012, si-au incheiat mandatul.

Noul Consiliu Local, constituit potrivit HCL nr. 198 din 22 iunie 2016, nu a desemnat reprezentanti ai Municipiului Suceava in AGA S.C. TERMICA S.A..

Coordonare executivă - S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA:

ADMINISTRATOR SPECIAL 

- dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente, numit prin Hotărârea   A.G.E.A. din 01.07.2013

 MANAGER GENERAL

 - dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente - de la data de 01.03.2016

 CONTABIL ȘEF

 - dna VLĂGEA Elisabeta  - de la data de 01.03.2016

 INGINER ȘEF

 - dl NISTOR Dumitru  - de la data de 01.03.2016